ROZUM, Jakub. Aplikace moderní technologie pro výrobu prototypu modelu fixační rukojeti stojanu pro klávesy [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82124. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Josef Sedlák.
Uložit do Citace PRO