PETRŽELKOVÁ, Markéta. Enkapsulace rostlinných extraktů s obsahem fenolických látek do nanočástic a nanovláken [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82205. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Petra Matoušková.
Uložit do Citace PRO