SVOBODA, Ondřej. Investování na atypickém trhu s pomocí nástrojů Business Intelligence [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, 2018 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82239. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kříž.
Uložit do Citace PRO