ŠEVČÍK, Andrej. Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82247. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dostál.
Uložit do Citace PRO