MALÝ, Martin. Vliv parametrů uniaxiálního lisování na výsledné vlastnosti keramiky pro balistické aplikace [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82333. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Martin Kachlík.
Uložit do Citace PRO