KAZDOVÁ, Kristýna. Hranice linie [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82345. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér kresby a grafiky. Vedoucí práce Svätopluk Mikyta.
Uložit do Citace PRO