FRDLÍK, Tomáš. Řízení přístupu v sítích IP [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82394. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ivan Baroňák.
Uložit do Citace PRO