ČAPKOVÁ, Michaela. Zvýšení efektivity vedení lidí [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8240. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Pokorný.
Uložit do Citace PRO