LIŠKA, David. Analýza mazacího systému motoru vozidla Formule Student [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82487. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Ramík.
Uložit do Citace PRO