VICEN, Šimon. Monitorování síťových prvků s využitím nástroje Munin [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82515. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Pavel Šilhavý.
Uložit do Citace PRO