VOJÍŘ, Martin. Vliv angličtiny na české odborné texty v elektroinženýrství a informatice [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82519. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazyků. Vedoucí práce Milena Krhutová.
Uložit do Citace PRO