SLÁMA, Štěpán. Aplikace pro kontinuální sledování dechu [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82557. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jana Kolářová.
Uložit do Citace PRO