MAZURA, František. Kontrola tepelného výměníku na vibrace vyvolané prouděním [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82584. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Buzík.
Uložit do Citace PRO