ROBOTKA, Jan. Komunikační a řídicí karta k elektronovému mikroskopu [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8266. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Tomáš Macho.
Uložit do Citace PRO