ŠTĚPÁNKOVÁ, Tereza. Podnikatelský záměr rozvoje podniku [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82759. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Tomáš Heralecký.
Uložit do Citace PRO