DERYCH, Miroslav. Zhodnocení hospodaření neziskové organizace [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-11-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8278. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Eva Lajtkepová.
Uložit do Citace PRO