HORÁK, Tomáš. Základní rozpoznání živosti otisku prstu [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82812. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jakub Kašpar.
Uložit do Citace PRO