KONCZ, Krisztina. Design kancelářské sešívačky dle identity značky [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82826. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Martin Ondra.
Uložit do Citace PRO