LÍŠKOVÁ, Kristina. Návrh komunikačního mixu konkrétního podniku [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8286. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Petr Novák.
Uložit do Citace PRO