KAVITHA, P. a S. SHANMUGAVEL. Analytical Evaluation of Chunk-Based Tractable Multi-cell OFDMA system. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(1), 313-325 [cit. 2020-07-14]. DOI: 10.13164/re.2018.0313. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82989
Uložit do Citace PRO