ADÁMEK, Martin, Anna ADÁMKOVÁ, Jiří MLČEK, Marie BORKOVCOVÁ a Martina BEDNÁŘOVÁ. Acceptability and sensory evaluation of energy bars and protein bars enriched with edible insect. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences [online]. HACCP Consulting, 2018, 12(1), 431-437 [cit. 2019-11-18]. DOI: 10.5219/925. ISSN 1337-0960. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/82993
Uložit do Citace PRO