BASTL, Jiří. Online 3D rekonstrukce [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8301. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Petyovský.
Uložit do Citace PRO