LI, S. J., X. Y. CAO, H. X. XU, Z. ZHANG, Y. L. ZHOU, J. F. Han VALTR a C. ZHANG. Ultra-Wideband RCS Reduction of Metasurface Antenna Based on Spoof Surface Plasmon Polariton and Transmission. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(2), 386-393 [cit. 2019-08-17]. DOI: 10.13164/re.2018.0386. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83019
Uložit do Citace PRO