HUANG, P., X. LI a H. WANG. Tensor-based Match Pursuit Algorithm for MIMO Radar Imaging. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(2), 580-586 [cit. 2019-08-18]. DOI: 10.13164/re.2018.0580. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83042
Uložit do Citace PRO