PALETA, Petr. Navařování kobaltové slitiny plazmou [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83064. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Marián Sigmund.
Uložit do Citace PRO