ZAVADIL, Jan. Emise středotlakých parních kotlů na plynné palivo [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83149. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Ladislav Šnajdárek.
Uložit do Citace PRO