ROSICKÁ, Markéta. Návrh marketingového plánu [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83163. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Petr Novák.
Uložit do Citace PRO