KADUBEC, Karel. Využití marketingu v podniku s ubytovacími službami [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83176. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Lucie Kaňovská.
Uložit do Citace PRO