MITRA, Michal. Stanovení mastných kyselin v tavených sýrech [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83241. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Eva Vítová.
Uložit do Citace PRO