TATÝREK, Lukáš. Návrh výměníku tepla [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83290. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Marek Baláš.
Uložit do Citace PRO