MATLOCH, Roman. Vyhodnocení proudění plynů u navržených tvarů síťek clonek scintilačního detektoru [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8330. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Jiří Maxa.
Uložit do Citace PRO