KOPECKÝ, Štěpán. Dokumentace brzdných stop pomocí fotoaparátu [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83324. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Martin Bilík.
Uložit do Citace PRO