KOVÁCS, Zdeněk. Návrh CNC frézky pro modelářské dílny [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83326. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Jan Pavlík.
Uložit do Citace PRO