VIRGL, Vítězslav. Vlastnosti formovacích směsí ze směsných bentonitů po opakovaném použití [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83371. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Václav Kaňa.
Uložit do Citace PRO