GODÁL, Samuel. Hybridní lepené spoje [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83392. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaroslav Kubíček.
Uložit do Citace PRO