SZAKÁCS, Tomáš. Android aplikace pro zadávání objednávek přes internet [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83423. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dydowicz.
Uložit do Citace PRO