NOSEK, Vojtěch. Analýza procesů firmy za účelem výběru nového informačního systému [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83467. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Hana Klčová.
Uložit do Citace PRO