MODRÁK, Karel. Výběr a implementace informačního systému pro firmu [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83475. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Miloš Koch.
Uložit do Citace PRO