SMOLA, Jiří. Linka na výrobu dílu do motoru automobilu objemovým tvářením za tepla [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83564. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Jiří Omes.
Uložit do Citace PRO