VALENTA, Martin. Návrh optimalizace logistiky a skladového hospodářství v podniku [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83584. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Luňáček.
Uložit do Citace PRO