KOPECKÁ, Jana. Implementace elektronických občanských průkazů [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83611. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Pavel Juřica.
Uložit do Citace PRO