KRATOCHVILOVÁ, Monika. Současná efektivnost bankrotních modelů v prostředí ČR [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83699. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Michal Karas.
Uložit do Citace PRO