PAŽITNÝ, Miroslav. Design ručně vedeného vibračního válce [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83714. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Jan Rajlich.
Uložit do Citace PRO