KULÍK, Jindřich. Elektromagnetická interference kardiostimulátorů [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-10-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8372. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Marie Havlíková.
Uložit do Citace PRO