DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, Kateřina a Maxmilian WITTMANN. Rozvoj a plánování soudobých měst 2 [online]. VUT v Brně, Fakulta architektury, 2018, - [cit. 2019-08-19]. ISBN 978-80-214-5630-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83725
Uložit do Citace PRO