POLÁKOVÁ, Jana. Financování rekonstrukce panelových a bytových domů pomocí dotace [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8373. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jan Kopřiva.
Uložit do Citace PRO