SLÁMA, Ondřej. Robotický stolní fotbal - řízení herních os [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83745. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Roman Parák.
Uložit do Citace PRO