KREJČÍŘ, Vojtěch. Posouzení informačního systému ve firmě a návrhy na jeho zlepšení [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83788. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Miloš Koch.
Uložit do Citace PRO