BRÜCKNER, Jakub. Rizika spojená s investováním do vybraných kryptoměn a jejich vyhodnocení za využití fuzzy logiky [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83803. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Petr Dostál.
Uložit do Citace PRO