PROCHÁZKA, Martin. Statistická analýza rizikových indikátorů firmy [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83809. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Karpíšek.
Uložit do Citace PRO